Literatura za osposobljavanje

Svu potrebitu iteraturu za praćenje i spremanje ispita dobivate na korištenje i vračate je prije pristupanja lovačkom ispitu.

Literaturu možete preuzeti na predavanju ili vam može bit poslana poštom na vaš trošak dostave.

Popis literature: 

  • Sva literatura za polaganje lovačkog ispita od HLS-a
  • Udžbenik "Lovstvo" od Učilista Hubert