Mogu li se učlaniti u lovačko društvo nakon položenog lovačkog ispita na privatnom Učilištu

Učlanjenje u HLS ili neko lovačko društno / udrugu nema veze s time gdje ste položili lovački ispit. Možete se učlaniti u svako lovačko društvo koje prima članove. Možete se učlaniti izravno u HLS. 

Školovanje za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede. Dakle to Ministarstvo donosi uvjete i načine provođenja školovanja (Zakon o lovstvu, NN 140/05, čl.72). Izvedbu školovanja propisao je ministar  Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06).

Može li se lovački ispit polagati sa 16 godina?

Nažalost ne, lovački ispit može se polagati s tek navršenih 18 godina. Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH i koja ima završenu osnovnu školu. Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. 

Ni u privatnim učilištima?  Isto je i na privatnim učilištima.

Trebam li potvrdu o nekažnjavanju za polaganje lovačkog ispita?

Potvrda o nekažnjavanju ne spada u domenu lovačkog ispita, Potvrda o nekažnjavanju nije potrebna za pristupanje polaganju lovačkog ispita.
Potvrdu o nekažnjavanju ne morate predavati niti nadležnoj PP pri traženju nabavne dozvole za držanje i nošenje oružja.