Kako postati lovac?

Želiš POLOŽITI LOVAČKI ISPIT? koraci  do lovačkog ispita: 

 • preuzeti i popuniti Upisnicu
 • fotokopirati potrebne dokumente (osobna iskaznica, svjedožba)
 • uplatiti Upisninu
 • Upisnicu i fotokopirane dokumente  poslati ili donijeti na predavanje
 • preuzeti literaturu
 • pratiti predavanja
 • učiti
 • uplatiti preostali dio cijene Osposobljavanja
 • položiti ispit
 • preuzeti Diplomu i Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu
 • slaviti na zajedničkom domjenku

Pravo upisa

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca.

pdfPRAVILNIK ZA OSPOSOBLJAVANJE KADR. U LOVSTVU.pdf