Cijena polaganja za Lovočuvara

Cijena polaganja OSPOSOBLJAVANJA ZA LOVOČUVARA

CIJENA  1.800,00KN

UPISNINA  300KN OSTATAK MOŽETE PLATITI NA VIŠE RATA, ALI SVE RATE MORATE ISPLATITI PRIJE PRISTUPANJU ISPITU.

PODACI ZA UPLATU UPISNINE

Uplatitu UPISNINE  izvršiti na:

KUHADA d.o.o.Gajnice 3, 10090 Zagreb
OIB: 91960356238   
IBAN: HR4524020061100522612

Model: 00 
Poziv na broj uplatitelja: vaš OIB

Preostali iznos od 1.500 kn uplatiti  u cjelokupnom iznosu  ili na rate na podatke prema Uplatnici  koja će vam stići na vaš E-mail ili adresu ili je preuzmete na predavanju. 
Cjelokupan iznos  cijene  Osposobljavanja mora biti u cijelosti uplaćen prije vašeg pristupanju ispitu.