Polaganje lovačkog ispita Slavonija

Lovačko učilište ferdinad

osposobljava kandidate za polaganje lovačkog ispita, lovočuvarskog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja i za regiju Slavonije, s polaganjem lovačkog ispita.

Gradovi: Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar, Požega, Virovitica, Našice, Nova Gradiška, Županja, Valpovo, Belišće, Daruvar, Pakrac, Otok, Lipik

Općine:Općina Antunovac, Općina Bilje, Općina Bizovac, Općina Čeminac, Općina Čepin, Općina Darda, Općina Donja Motičina, Općina Draž, Općina Drenje, Općina Đurđenovac, Općina Erdut, Općina Ernestinovo, Općina Feričanci, Općina Gorjani, Općina Jagodnjak, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Koška, Općina Levanjska Varoš, Općina Magadenovac, Općina Marijanci, Općina Petlovac, Općina Petrijevci, Općina Podgorač, Općina Podravska Moslavina, Općina Popovac, Općina Punitovci, Općina Satnica Đakovačka, Općina Semeljci, Općina Strizivojna, Općina Šodolovci, Općina Trnava, Općina Viljevo, Općina Viškovci, Općina Vladislavci, Općina Vuka, Općina Andrijaševci, Općina Babina Greda, Općina Bogdanovci, Općina Borovo, Općina Bošnjaci, Općina Cerna, Općina Drenovci, Općina Gradište, Općina Gunja, Općina Ivankovo, Općina Jarmina, Općina Lovas, Općina Markušica, Općina Negoslavci, Općina Nijemci, Općina Nuštar, Općina Privlaka, Općina Stari Jankovci, Općina Stari Mikanovci, Općina Štitar, Općina Tompojevci, Općina Tordinci, Općina Tovarnik, Općina Trpinja, Općina Vođinci, Općina Vrbanja

Lovačko učilište Ferdinad osim za lovca osposobljava naravno i za ocjenjivača trofeja i lovočuvara, preduvjet je položen lovački ispit, nema zakonskog roka za period između položenog lovačkog ispita i polaganja za ocjenjivača ili lovočuvara.

POLAGANJE OCJENJIVAČA TROFEJA SLAVONIJA

POLAGANJE LOVOČUVARA SLAVONIJA

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 091 501 2622

slavonija hunting regija polaganje lov

LOVAČKA DRUŠTVA UDRUGE U SLAVONIJA

«POSAVSKI LOVAC» KRAPJE, «JELEN» NOVSKA, «SRNJAK» RAJIĆ, «SRNJAK» LIPOVLJANI, «PATAK» JASENOVAC, LU "TRSTIKA“, «JELEN» SISAK, «STARI GAJ» SISAK, «KUNA» SELA, «ŠLJUKA» LEKENIK,«SRNA» TREBARJEVO D., «VIDRA» GUŠĆE, «FAZAN» VUKOJEVAC, HVIDRA 91.-95. SISAK, «VEPAR» DUŽICA, «FAZAN» KRATEČKO, «SRNDAĆ» MARTINSKA VES, SETER d.o.o., DUNAVSKI LLOYD SISAK, "LONJSKO POLJE" MUŽILOVČICA

polaganje lovačkog ispita i članstvo u lovačkoj udruzi

Samo polaganje lovačkog ispita nije direktno povezano s članstvom u nekoj lovačkoj udruzi. Možete se učlaniti u neko lovačko drušvo ili možete komercijalno loviti bez da ste član neke lovačke udruge. Lovačka društva su udruge građana i imaju svoje statute, statut i akti lovačke udruge propisuju visinu upisnine, visinu članarine i žele li primiti novog člana prije ili poslje položenog lovačkog ispita.