Koraci nakon položenog lovačkog ispita

ŠTO UČINITI NAKON POLOŽENOG LOVAČKOG ISPITA?

PREDUVJETI ZA NABAVKU LOVAČKOG ORUŽJA i linkovi na potrebne obrasce

 

Mnogim novopoloženim lovcima, nije jasno što moraju učiniti kako bi nabavili svoje prvo lovačko oružje, ukratko navodimo korake a i usporednu tablicu s okvirnim cijenama: 

 1. Zahtjev HLS-u za izdavanje Lovačke iskaznice s markicom za tekuću lovnu godinu / link na obrazac zahtjeva
 2. Nakon dobivene lovačke iskaznice predati zahtjev MUP-u za izdavanje dozvole za nabavku oružja / link na obrazac zahtjeva
 3. Očekivati predstavnike MUP-a da obilaze vaše susjede, ukratko vaša provjera
 4. Izvršiti liječnički pregled u jednoj od specijaliziranih ordinacija medicine rada
 5. Nakon kupovine oružja, slijedi registracija oružja u MUP-u / link na obrazac zahtjeva
 6. Nabaviti ormar za smještaj i čuvanje oružja
 7. Očekivati predstavnike MUP-a radi kontrole uvjeta smještaja i čuvanja vašeg konačno nabavljenog oružja

 

 Preduvjet zaPostupakDokument koji dobivamoDokument koji trebamo za obavljanje  Cijena 

redosljed nije bitan
MUP preporuča da prvo dobijete nabavnu dozvolu,
ali možete ga obaviti i prije lovačkog ispita. Napomena: liječničko uvjerenje vrijedi samo šest mjeseci.

preduvjet za nabavnu dozvolu

Liječnički pregled

 Uvjerenje o liječničkom pregledu Potvrda od svojeg liječnika Opće Prakse SPECIJALISTIČKE ordinacije
medicine rada ovlaštene za ovaj tip pregleda
 350-550kn
preuvjet za nabavnu dozvolu Ishođenje Lovačke iskaznice i  markice za tekuću lovu godinu Lovačka iskaznica s identifikacijskom markicom za tekuću lovnu godinu

Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu

Obrazac Zahtjev za lovačku iskaznicu

HLS  200kn ili 300kn *
preduvjet za nabavku, kupovinu oružja  Ishođenje nabavne dozovole

 Nabavna dozvola

(Dozvola za nabavku oružja)

Lovačka iskaznica

Obrazac br. 1

MUP   15kn
preduvjet za nabavnu dozvolu MUPova  terenska kontola (kod susjeda) *
Ne obavljate osobno
- - - -
preduvjet za držanje oružja Kupovina ili nabava ormara za oružje  Račun :-)  - U trgovinama ili od privatne osobe ili sam svoj majstor  500kn -naviše
preduvjet za lov Kupovina oružja  Račun :-) Nabavna dozvola Ovlaštene trgovine lovačkim oružjem ili legalni posjednici.  polovno ili novo
2000-naviše
 preduvjet za držanje oružja Registracija oružja  Oružni list Obrazac br. 3  MUP  35kn
preduvjet za držanje oružja MUPova kontrole uvjeta smještaja i čuvanja oružja
Ne obavljate osobno
- - - -

 

 DODATNI SAVJETI: 


 

PRAVO NA LOVAČKU ISKAZNICU

Pravo na lovačku iskaznicu ima fizička osoba - građanin
 • koji je položio lovački ispit i dobio Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu ili
 • koji je tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završio odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od HLS-a dobio Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

LOVAČKA ISKAZNICA VRIJEDI PET GODINA

Za domaće lovce iskaznica vrijedi pet lovnih godina. Iskaznica je valjana uz markicu za tekuću lovnu godinu.

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA LOVAČKU ISKAZNICU

HLS će u roku od 15 dana od datuma zaprimanja zahtjeva izdati lovačku iskaznicu. (Osobnim dolaskom u HLS i predajom ZAHTJEVA ZA LOVAČKU ISKAZNICU Iskaznica se u pravilu dobiva odmah.)
ZAHTJEV ZA LOVAČKU ISKAZNICU
 
Zahtjev za lovačku iskaznicu   
  Preuzmite obrazac Zahtjeva klikom na sličicu zahtjeva
  ILI NA LINKU:
  http://www.hls.com.hr/wp-content/uploads/2012/12/ZAHTJEV.pdf
 

 NAPUTAK ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA LOVAČKU ISKAZNICU
  (LOVCI KOJI NISU ČLANOVI HLS-a) 

 

 ZAHTJEV ISPUNITI UREDNO I ČITLJIVO ŠTAMPANIM SLOVIMA;

 

 

• PRILOŽITI DOKAZ O POLOŽENOM LOVAČKOM ISPITU - OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME ILI UVJERENJA (kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid)

• FOTOGRAFIJU FORMATA 3,5 X 4,5 CM NALIJEPITI NA ZA TO OZNAČEN PROSTOR ISKLJUČIVO TEKUĆIM LJEPILOM; • (preporuka: fotografija u lovačkom odijelu s kravatom, bez pokrivala za glavu);

• IZNOS OD 150,00 KUNA UPLATITI NA ŽIRO RAČUN HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA: 2340009-1100010145 - POZIV NA BROJ: 100 - 3205550

• POPUNJENE ZAHTJEVE SA DOKAZOM O UPLATI DOSTAVITI ili OSOBNO PREDATI NA ADRESU: HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ, 10000 ZAGREB, NAZOROVA 63

DVIJE OPCIJE LOVAČKE ISKAZNICE

 • za uplatu u iznosu od 200,00 kuna ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu i osiguranje u slučaju nezgode u lovu
 • za uplatu u iznosu od 300,00 kuna član HLS-a ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu i identifikacijsku markicu, osiguranje u slučaju nezgode u lovu, Lovački vjesnik (10 brojeva godišnje na kućnu adresu), besplatne lovnokinološke utakmice IPO i krvni trag i veliki zidni lovački kalendar

  NAPOMENA: Lovačka iskaznica vrijedi 5 godina, a za svaku novu lovnu godinu (od 01.04. tekuće godine do 31.03. sljedeće godine) potrebno je imati valjanu identifikacijsku markicu nalijepljenu na poleđini iskaznice do isteka valjanosti iskaznice. Članovima koji su odabrali uplatu od 200,00 kn markica za naredne 4 lovne godine iznosi 150,00 kn te su oni prilikom uplata obavezni u poziv na broj upisati ID broj lovačke iskaznice koji se nalazi s prednje strane ispod imena i prezimena, novi lovci svoj OIB. Lovcima koji su izvršili uplatu od 300 kn automatizmom se na kućnu adresu šalje personalizirana uplatnica za nadolazeću lovnu godinu.

 NABAVNA DOZVOLA mup

Obrazac (Obrazac 1) za nabavnu dozvolu LINK 

Zahtjev za nabavu oružja se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 1, u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja osoba je dužna pisanom izjavom dati suglasnost da njezin - izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezina zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje nadležno tijelo, te da nadležno tijelo može od njezina izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o njezinu zdravstvenom stanju.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati iznosa od 15 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravnu pristojbu u iznosu od 15 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima.

Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

Da bi se odobrenje za nabavu oružja izdalo, fizička osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti su: 1. da je položila lovački ispit, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja lovom ili da se aktivno bavi sportskim streljaštvom, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom, o čemu mora priložiti odgovarajuće uvjerenje, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ili da ima opravdani razlog za nabavu oružja, ako oružje nabavlja radi osobne sigurnosti..

Ukoliko je zahtjev za nabavu oružja podnesen za držanje i nošenje u svrhu lova, sporta ili samoobrane, stranku se upućuje da u roku od 60 dana dostavi i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje  oružja i dokaz da raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu uporabu oružja te da poznaje propise koji se odnosi na držanje i nošenje oružja... 

Opširnijie na: https://www.mup.hr/public/documents/Javnost/Isprave/Oru%C5%BEje.pdf


TERENSKA PROVJERA MUP-a

Tzv. terenske provjerke podrazumjevaju obaviti informativne razgovore sa susjedima, rođacima, kolegama na poslu, poslodavcima te svima ostalima koji bi mogli o Vama dati svoje mišljenje kakvi ste kao osoba ( kulturni, nekulturni, bezobrazni, ljubazni, drski, pitomi, svađate se , ne svađate se itd....). Na kraju se svi ti razgovori svode na jedno mišljenje službene osobe zadužene za odobravanje dozvole za nabavu vatrenog oružja. Naravno osim tih razgovora policija ima i svoju evidenciju o Vama. 

 
Odričemo se bilo koje odgovornosi ako su se navedene procedure ili cijene ili propisi promjenili od pisanja ovog teksta ili neke informacije nisu točno navedene. Tekst je pisan u najboljoj namjeri pomoći u određivanju koraka i troškova nakon stjecanja lovačkog ispita do legalnog posjedovanja oružja za lov. i informativnog je karaktera.